Джоузеф Принс

Джоузеф Принс
Джоузеф Принс

сряда, 8 май 2013 г.

#128 - Как ни помага Святият Дух

Римляни 8:26
Така също и Духът ни помага в нашата слабост. Защото не знаем за какво да се молим както трябва; но Самият Дух се застъпва за нас в неизговорими стенания.


Святият Дух не е в теб, за да ти посочва за какво си виновен или да ти натяква, когато грешиш. Божието Слово ни казва, че Той е вътре в нас, за да ни помага в нашите слабости. В области, където нямаме сила, Той е там за да ни помага. Когато не знаем, за какво да се молим, „Самият Дух се застъпва за нас в неизговорими стенания“.

Сега, недей да четеш стиха и да си казваш, „Е, не знам, за какво би трябвало да се моля и тъй като Святият Дух се застъпва за мен ще спра да Му се моля.“

Ако Святият Дух, се застъпва за нас без нашето участие, тогава всеки християнин би заживял автоматично живот на победа! Но ние знаем, че има много християни, които сякаш не ходят в пълнотата на Божите благословения. Така че, очевидно Римляни 8:26 не казва това.

В първата част на стиха, думата „помага“ е сюнантиламбаномáй в оригиналния гръцки текст. Това означава „залавям се заедно с“. Сега, „заедно“ означава, че се изисква нашето участие. С други думи, Святият Дух сюнантиламбаномáй или се заема заедно с нас с проблема.

Така че, ако просто си седнеш и не се заемеш с проблема, Святият Дух няма за какво да се „заеме“ заедно с теб. Ако не се молиш, Той няма за какво да се моли. Ако си мълчиш, тогава, дори и да иска да се моли чрез теб, Той не може. Но когато освободиш твоята молитва на езици, ти всъщност Му позволяваш, да се моли чрез теб. И Той ще се заеме заедно с теб с проблема и ще се моли със съвършената молитва чрез теб, защото "Той се застъпва за светиите, по Божията воля“. (Римляни 8:27)

И можеш да си уверен, че ако се молиш за нещо по Неговата воля, Той те слуша. И ако знаеш, че те слуша, за каквото и да се молиш, знаеш, че получаваш това, за което си Го помолил. (1 Йоан 5:14-15)

Няма коментари:

Публикуване на коментар